Clementi School

 • image

  A1 Purukogi Bento

  Pork Purukogi 

  - Chijimi

  - Chicken Pumpkin Corocke 

  - Rice 

  - Scramble Egg

  - Tori Soboro 

  - Oshinko 

  - Fruit 

 • image

  A2 Omuretsu Bento

  - Chicken & Onion Omelette

  - Ebi Fry 

  - Potato Salada Corocke

  - Hijiki Ni

  - Butter Rice (Vegetable)

  - Spaghetti Tomato Sauce 

  - Fruit 

 • image

  A3 Sauce Katsu Don

  - Pork Sauce Katsu Don

  - Tori Tsukune 

  - Broccoli Corn Itame

  - Fruit 

 • image

  A4 Hiyashi Chuka

  - Hiyashi (Sliced Egg, Moyashi, Horenso, Kyuri, Cha Siew) 

 • image

  A5 Yakitori Don

  - Yakitori Don (Nori Gohan, Chicken Leg, Tsukune, Uzura)

  - Kinpira Gobo

  - Sausage Potato Hot Salad

  - Fruit 

   

 • image

  A6 Chuka Bento

  - Egg Chahan

  - Pork Mabo Tofu 

  - Yurinchi 

  - Nira Moyashi Itame

  - Chuka Salad

  - Fruit