Clementi School

 • image

  A1 A. Wafu Bento

  -Kinoko Takikomi Gohan

  -Kiriboshi Daikon

  -Niku Japa

  -Saba Shio

  -Hakusai Duke

  -Fruit

 • image

  A2 B. Sauce Katsu Bento

  -Pork Sauce Katsu Don

  -Sliced Cabbale

  -Okura Tataki

  -Potato Salad

   

 • image

  A3 C. Corn Yakisoba Bento

  -Corn Yakisoba

  -Corn Corocke

  -Pan-Fried Corn Spinach

  -Chicken Saute Corn Tartar Sauce

  -Fruit

 • image

  A4 D. Kima Curry Bento

  -Chicken Kima Curry

  -Prawn Fry

  -Tori Karaage

  -Fruit

  -Mashed Potato

  -Horenso Namuru

  -Medama Yaki

 • image

  A5 E. Hiyashi Ramen Bento

  -Hiyashi Ramen (Chashiew, Menma, Horenso, Moyashi)

  -Nitamago

  -Chicken Spring Roll

  -Fruit

 • image

  A6 F. Hamburg Bento

  -Hijiki Gohan

  -Chicken Hamburg

  -Pork Onion Omelet

  -Sausage Potato Hot Salad

  -Nir Moyashi Itame

  -Fruit