Minami Kaze Bento (Minimum order 10 boxes) Order 2 day in advance 南風弁当

$32.10

Product CODE : #000076

PRODUCT TYPE : Bento Set


Description :

 • Ebi Fry
 • Tomato Fry
 • Chicken Hitokuchi
 • Satsumaimo Fry
 • Kisu Fry
 • Hiryutsu & Brocolli
 • Gindara & Kinpira Gobo
 • Takenoko Tosani
 • Tori Karaage
 • Age Gyoza
 • Tamago Yaki
 • Kamboko
 • Age Shiew Mai
 • Saba Shioyaki
 • Potato Corocke Fried
 • Inari Sushi & Kappa Maki
Buy Now